Płatnik 9 – Nowa poprawka do wersji 9.01.001B

platnik_patch_b
Plik oczywiście jest bezpieczny.

Poprawka wydana 19 lutego 2014 zawiera następujące zmiany:

1. Tworzenie informacji miesięcznej i rocznej na podstawie stworzonych w programie dokumentów.

2.Wprowadzenie nowego trybu pracy – bez pobierania danych z ZUS. W tym trybie z ZUS pobierane są tylko słowniki, możliwa jest weryfikacja w zakresie reguł niewymagających danych z ZUS, nie jest możliwa wysyłka dokumentów.

3. Optymalizacja wydajności procesów wyliczeń i weryfikacji.

4. Zmiany w słownikach.

Pakiet aktualizacyjny należy instalować na program Płatnik w wersji 9.01.001 lub 9.01.001A.

Aktualizacja Płatnik 9.01.001B (Patch B ~26MB)

Zalecamy niezwłoczną instalację tej poprawki jak i wszystkich kolejnych!