Pomoc zdalna

Rozwiążemy Twój problem

Korzystamy z najpowszechniejszego produktu do zdalnego serwisu jakim jest TeamViewer.

TeamViewer Host 2+2

Aplikacja w tej wersji działa w trybie rezydentnym. Po zainstalowaniu uruchamia się automatycznie razem z Windowsem. Jest to bardzo wygodne, bo od użytkownika nie wymaga się żadnych dodatkowych działań aby partner mógł się połączyć.

TeamViewer Quick Support 2+2

Aplikacja w tej wersji jest samodzielnie działającym programem, który możemy łatwo uruchomić i zamknąć w razie potrzeby. Zdalny dostęp dla partnera jest możliwy jedynie w czasie gdy program jest uruchomiony.