Pomoc zdalna

Rozwiążemy Twój problem

Korzystamy z uznanych i bezpiecznych rozwiązań do zdalnego serwisu.

TeamViewer Host

Aplikacja w tej wersji działa w trybie rezydentnym. Po zainstalowaniu uruchamia się automatycznie razem z Windowsem. Jest to bardzo wygodne, bo od użytkownika nie wymaga się żadnych dodatkowych działań aby partner mógł się połączyć.

TV Quick Support

Aplikacja w tej wersji jest samodzielnie działającym programem, który możemy łatwo uruchomić i zamknąć w razie potrzeby. Zdalny dostęp dla partnera jest możliwy jedynie w czasie gdy program jest uruchomiony.

Supremo

Aplikacja Supremo umożliwia uruchomienie doraźne aby szybko połączyć się z partnerem lub instalację i konfigurację dostępu nadzorowanego lub nienadzorowanego.