Oprogramowanie dla biur rachunkowych

1486R2księga to program dla biur rachunkowych oraz pojedynczych firm. Umożliwia rozliczanie współwłaścicieli wszystkich obsługiwanych przedsiębiorstw, obsługę różnych form prawnych i odrębnych podmiotów gospodarczych. Program dla biura rachunkowego R2księga pozwala na szybki wgląd w ewidencje i rozliczenia, znacząco skracając czas przeznaczany na księgowanie. Nasz program dla biura rachunkowego posiada szereg usprawnień dla użytkowników, np. generowanie seryjnych wydruków.

Program dla biur rachunkowych powinien cechować się niezawodnością, szybką obsługą, sprawną wymianą danych z właścicielami firm i współpracownikami biura. Dlatego właśnie nasze oprogramowanie dla biur rachunkowych daje możliwość archiwizacji danych wybranej firmy lub wszystkich rozliczanych podmiotów, pracę w sieci oraz przesyłanie wygenerowanych zestawień e-mailem.

FunkcjonalnośćWersja
MINI
Wersja
STANDARD
Wersja
MAXI
Możliwość obsługi wielu różnorodnych podmiotów gospodarczychBRBRBR
obsługa różnych form prawnych: osoba fizyczna, spółka cywilna
obsługa różnych sposobów rozliczania prowadzonej działalności: księga przychodów i rozchodów, ryczałtowa ewidencja przychodów, najem lub dzierżawa, najem w formie ryczałtu
Możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentówBRBRBR
Ewidencja i pełne rozliczanie właścicieli i wspólników wszystkich obsługiwanych firmBRBRBR
szybki wgląd w rozliczenia wszystkich wspólników danej firmy
Kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników+++
Seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7BRBR
Przygotowanie informacji o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres oraz rozsyłanie tej informacji e-mailem do klientów biuraBRBR
Zestawienie z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie, umożliwia oszacowanie nakładów pracy związanej z obsługą poszczególnych firmBRBR
Wiele różnych wzorów oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień oraz formularzy zgłoszeniowych i informacyjnych NIP i VAT+++
Możliwość archiwizacji danych wybranej firmy
oprócz standardowej archiwizacji całej bazy danych obejmującej wszystkie obsługiwane firmy i właścicieli można również wykonać archiwizację wybranej firmy i właścicieli tylko tej firmy – taką archiwizację można np. przekazać klientowi biuro do wglądu na bezpłatnej wersji demonstracyjnej programu
BRBRBR

Dodatkowe moduły:
BR – biuro rachunkowe (do 50 lub powyżej 50 firm).