Czy data wejścia w życie KSeF zostanie przesunięta?

Ministerstwo Finansów 17 lutego 2023 r. po konferencji uzgodnieniowej opublikowało komunikat, w którym podtrzymuję przesunięcie daty wejścia w życie ustawy o KSeF na 1 lipca 2024 r. Ale pojawiły się też kolejne zmiany z którymi warto się zapoznać.

 • 16 lutego 2023 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania.
 • W spotkaniu uczestniczyli: szef Krajowej Administracji Skarbowej mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk, zastępca szefa KAS Mariusz Gojny, dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, doradców podatkowych i księgowych.
 • Naszym partnerom zaprezentowaliśmy docelowy model KSeF, uwzględniający korekty projektu wprowadzone po konsultacjach publicznych.

Na konferencji uzgodnieniowej dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie UD468) przedstawiliśmy korekty projektu, które są wynikiem szeroko prowadzonych konsultacji. Zmiany uwzględniają postulaty organizacji przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów, sektora IT oraz resortu infrastruktury.


„Wdrożenie Krajowego Systemu e Faktur przyspieszy digitalizację sektora publicznego i wielu polskich przedsiębiorstw. Znacząco ułatwi prowadzenie biznesu. Chcemy, aby rozwiązania, które oferujemy, były jak najbardziej dostosowane do oczekiwań, dlatego cieszę się, że projektowane przepisy ustawy VAT spotkały się z tak szerokim odzewem społecznym w ramach konsultacji. Dokonaliśmy szerokiej analizy zgłoszonych uwag oraz potrzeb podatników i branży IT, czego wynikiem jest szereg zmian w projekcie”

– powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk.

Główne zmiany w projekcie KSeF:

 • Przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.
 • Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 • Faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • Paragon z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.
 • Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.
 • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.
 • Wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS.
 • Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF.
 • W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline.
 • Doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii ważnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline.
 • W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących
 • Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.
 • Likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

KSeF przyczyni się do rozwoju biznesu

Wdrożenie KSeF pozwoli na optymalizację procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych.

Ustrukturyzowane dane z faktur, to nowy standard i przyspieszenie oraz dalsza automatyzacja procesowania tych dokumentów oraz ich automatyczna archiwizacja.

Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych – od analityki po inne obszary ich biznesów.

Korzystanie z e-faktur to brak konieczności przepisywania danych z dokumentu papierowego do systemu (czy też korzystania z OCR) i ograniczenie błędów ludzkich.

Podatnicy otrzymają szybszy zwrot VAT, termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40. Nie będą też musieli generować plików JPK_FA.

Przedsiębiorcy mogą już korzystać z KSeF

Polscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom bezpłatne narzędzia dostosowane do KSeF – aplikację e-Mikrofirma i Aplikację Podatnika KSeF. W przygotowaniu jest aplikacja mobilna KSeF, która pozwoli wystawiać faktury na telefonie czy tablecie. Dostępne są środowiska testowe i przedprodukcyjne KSeF, które cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników.

Źródło: podatki.gov.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *