System ADA

Oprogramowanie dla spółdzielni mieszkaniowych

System ADA jest oprogramowaniem przeznaczonym do obsługi nieruchomości, który jest skierowany do spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji z sektora mieszkaniowego.

Oprogramowanie dla spółdzielni czy też programy dla wspólnot posiadają identyczna funkcjonalność jednakże różnią się ilością obsługiwanych lokali, dlatego też dostępne są trzy różne wersje pod względem ilości obsługiwanych lokali.

System składa się z wielu modułów, które można kupić w dowolnej konfiguracji.

Trzy podstawowe moduły to: Czynsze, Media, FK