Symfonia Handel

do zarządzania sprzedażą, zakupami i magazynami

Symfonia Handel to obsługa sprzedaży z magazynem, która zapewnia pewność, bezpieczeństwo i ergonomię pracy na wysokim poziomie.

Symfonia Handel to uporządkowane informacje o towarach, klientach, ofertach, zamówieniach, transakcjach, płatnościach, w wielu kanałach sprzedaży. Dostęp do informacji jest zapewniony z poziomu komputera, tabletu lub smartfona.

Zautomatyzowany proces sprzedaży i zakupu

Zyskaj automatyzację takich czynności jak: utworzenie oferty, rejestracja zamówienia, rezerwacja czy wydanie towaru – realizowane w jednym procesie. Twórz i śledź powiązania między ofertami, zamówieniami, fakturami, dokumentami magazynowymi oraz płatnościami i zleceniami, by w pełni kontrolować wszystkie transakcje sprzedażowe. Przejdź na fakturowanie elektroniczne, dzięki czemu lepiej zapanujesz nad płynnością finansową swojej firmy, będziesz miał dostęp do obrazu dokumentu sprzedaży lub zakupu.

Elastyczna gospodarka magazynowa

Dzięki narzędziom Symfonii możesz prowadzić rzetelną i wiarygodną bazę informacji o stanie magazynu oraz wartości towarów, jakie na nim są ewidencjonowane. Symfonia Handel zapewnia bieżącą kontrolę nad gospodarką magazynową oraz ewidencję każdego typu operacji, jaka ma wpływ na magazyn: przyjęcia, wydania czy operacje wewnętrzne (np. produkcyjne czy przesunięcia).​

Rozbudowane mechanizmy rozliczeń z kontrahentami

W Symfonii skontrolujesz stan rozrachunków n.in. poprzez kontrolę nad bieżącymi informacjami o należnościach i zobowiązaniach. System wesprze Cię w generowaniu przelewów wychodzących oraz rozliczeniu zapłat – zminimalizuje ryzyko popełnienia błędu. Masz możliwość m.in. przypisania warunków płatności do konkretnego kontrahenta lub rodzaju transakcji; przyjmowania wpłat z uwzględnieniem korekt czy ewidencji numerów kont bankowych z możliwością weryfikacji na tzw. białej liście podatników VAT.

Co zyskasz dzięki Symfonia handel?

  • Usprawniony proces sprzedaży dzięki automatyzacji standardowych czynności
  • Rzetelna baza informacji o stanach magazynowych
  • Rozbudowane mechanizmy rozliczeń z kontrahentami
  • Śledzenie powiązań między ofertami, zamówieniami, fakturami, magazynem
  • Dostęp do informacji z poziomu komputera, tabletu lub smartfona