Dostępny jest już Płatnik 9.01.001

zusDostępna jest już nowa wersja programu Płatnik.

W wersji 9.01.001 wprowadzono szereg zmian – lista

Nowe funkcje programu Płatnik 9.01.001 uruchamiane będą etapami. W I etapie zostaną udostępnione nowe wzory formularzy ubezpieczeniowych, a także nowe i zmienione kody tytułu ubezpieczenia oraz nowe i zmienione kody świadczenia/przerwy. Kolejne funkcje będą wdrażane sukcesywnie, ze względu na konieczność przygotowania się płatników składek do sporządzania dokumentów z uwzględnieniem szerszego zakresu weryfikacji.

Aktualna wersja do pobrania na stronie Platformy Usług Elektronicznych ZUS

UWAGA: Dokumenty rozliczeniowe począwszy od dokumentów za styczeń 2014 r. mogą być przygotowane wyłącznie w wersji 9.01.001 programu PŁATNIK. Transmisja dokumentów z wersji 8.01.001A będzie możliwa do 31.12.2013r.