Przejdź na serię PRO z rabatem 40%!

Do końca maja można wymienić oprogramowanie serii Standard na serię PRO z 40% rabatem. Oprogramowanie PRO cechuje bogatsza funkcjonalność i możliwość szerokiego dopasowania do potrzeb Użytkowników.

Poniżej przedstawiamy przykładowe funkcjonalności poszczególnych programów PRO.

R2płatnikPRO

 • wyliczanie wynagrodzenia miesięcznego dla stawki/etatu zmienionych w trakcie miesiąca
 • ewidencja i rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych
 • możliwość ustawienia 3, 4 lub 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych
 • prowadzenie elektronicznych teczek pracowników (część A, B, C i D)
 • moduł www – portal dla pracowników, umożliwiający m.in.: składanie wniosków urlopowych, wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS, wgląd w kartę pracy, otrzymywanie pasków z wynagrodzeniami, PIT-ów i innych dokumentów
 • modów RCP – umożliwia przygotowanie harmonogramów czasu pracy, automatyczne rozplanowanie wg różnych systemów pracy oraz automatyczne oblicza godziny nadliczbowe i nocne
 • masz wersję 3.xx? Zapytaj o wersję 10.xx!

R2fkPRO

 • możliwość ustawienia niestandardowego (przesuniętego, wydłużonego lub skróconego) roku obrotowego
 • możliwość reorganizowania planu kont w poszczególnych latach, ukrywanie kont niepotrzebnych i/lub dodawanie nowych w wybranym roku
 • e-sprawozdanie wzbogacone o możliwość zdefiniowania Zestawienia przepływów pieniężnych oraz Zmian w Kapitale Własnym
 • moduł www – dla wersji wielofirmowych – dzięki niemu można udostępnić klientom całodobowy wgląd w ich podatki, księgi i rejestry VAT bez angażowania pracowników
 • inwentaryzacja środków trwałych oraz wyposażenia
 • generowanie arkuszy inwentaryzacyjnych

R2fakturyPRO

 • szczegółowe analizy prowadzonej działalności za pomocą rozbudowanych statystyk i definiowalnych zestawień
 • współdzielenie definicji – pozwala na wystawianie dokumentów sprzedażowych w taki sposób, aby numer np. faktury jednoznacznie określał kontrahenta – odbiorcę dokumentu, magazyn z którego wydano towar lub użytkownika wystawiającego dokument
 • możliwość załączania dokumentów np. umów podpisanych z poszczególnymi kontrahentami
 • obsługa kolektorów danych, pozwalająca na współpracę magazynu prowadzonego w programie R2fakturyPRO z urządzeniami zewnętrznymi, zapewniając jednocześnie obsługę wielu baz towarowych i wielu dokumentów

R2firmaPRO łączy korzyści wynikające z przejścia na R2fkPRO i R2fakturyPRO oraz dodatkowo:

 • dane wprowadzone w jednym module są od razu widoczne w drugim
 • pracując w jednym module można korzystać z informacji wprowadzonych w innym, np. przeglądając rozrachunki z kontrahentem w R2fkPRO można podejrzeć fakturę z której one pochodzą
 • moduł www dla wersji wielofirmowych – dzięki niemu można udostępnić klientom całodobowy wgląd w ich podatki, księgi i rejestry VAT bez angażowania pracowników

R2środkiPRO

 • wydruki ewidencji i tabel amortyzacyjnych z informacją o amortyzacji podatkowej i bilansowej
 • definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup środków (np. dla samochodów: przeglądy okresowe, badania rejestracyjne) wraz z możliwością wprowadzenia terminu kolejnego zdarzenia
 • makietowy wydruk kodów kreskowych oraz możliwość współpracy z czytnikami kodów kreskowych
 • inwentaryzacja środków trwałych oraz wyposażenia
 • generowanie arkuszy inwentaryzacyjnych i protokołów różnic

Pełna specyfikacja systemów serii PRO znajduje się na naszej stronie internetowej, przy opisach programów.

Regulamin promocji

1. Promocja trwa od 8 do 31 maja 2019r.
2. Obejmuje programy serii Standard z ważnym abonamentem na aktualizacje: R2płatnik, R2firma, R2fk, R2faktury, R2środki oraz przejście z systemów R2księga lub R2fk na R2firmaPRO.
3. W ramach objętego rabatem przejścia na serię PRO można rozszerzyć program o dodatkowe firmy, stanowiska, pracowników, środki trwałe oraz dowolne moduły.
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
5. Przejście na serię PRO nie wpływa na datę ważności abonamentu na aktualizacje.
6. Kwota zmiany nie może być mniejsza niż 89,- zł netto.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.