Płatnik 9 – Nowa poprawka do wersji 9.01.001C

Poprawka wydana 19 maja 2014 zawiera następujące zmiany: Rozszerzenie zakresu obsługiwanych certyfikatów o certyfikat