Archives for PatchC

Płatnik 9 – Nowa poprawka do wersji 9.01.001C

Polecamy aktualizować program Płatnik 9 na bieżąco.

Polecamy aktualizować program Płatnik 9 na bieżąco.

Poprawka wydana 19 maja 2014 zawiera następujące zmiany:

  1. Rozszerzenie zakresu obsługiwanych certyfikatów o certyfikat Czytaj dalej