Płatnik 9 – Nowa poprawka do wersji 9.01.001D

Dostępna jest już nowa wersja Płatnika 9.01.001D. Poprawka wydana 14 lipca 2014 zawiera następujące zmiany: Udostępnienie nowych słowników,